Nghiệp vụ vận tải

Welcome to your Nghiệp vụ vận tải

1.

Trong hoạt động vận tải đường bộ, các hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm?

2.

Trong hoạt động vận tải khách, những hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm?

3. Thời gian làm việc của người lái xe ô tô không được lái xe liên tục quá bao nhiêu giờ trong trường hợp dưới đây?
4. Thời gian làm việc trong một ngày của người lái xe ô tô không được vượt quá bao nhiêu giờ trong trường hợp dưới đây?
5. Người lái xe khách, xe buýt cần thực hiện những nhiệm vụ gì dưới đây?
6. Người lái xe khách phải chấp hành những quy định nào dưới đây?
7. Lái xe kinh doanh vận tải khách phải có trách nhiệm gì sau đây?
8. Người kinh doanh vận tải hành khách có những quyền hạn nào dưới đây?
9. Hành khách có các quyền gì khi đi trên xe ô tô vận tải khách theo tuyến cố định?
10. Hành khách có các nghĩa vụ gì khi đi trên xe ô tô vận tải hành khách?
11. Người kinh doanh vận tải hàng hóa có các quyền gì ở dưới đây?
12. Người kinh doanh vận tải hàng hóa có các nghĩa vụ gì dưới đây?
13. Người thuê vận tải hàng hóa có các quyền hạn gì dưới đây?
14. Người thuê vận tải hàng hóa có các nghĩa vụ gì dưới đây?
15. Người nhận hàng có các quyền gì dưới đây?
16. Người nhận hàng có các nghĩa vụ gì dưới đây?
17. Hàng siêu trường, siêu trọng được hiểu như thế nào là đúng?
18. Việc vận chuyển động vật sống phải tuân theo những quy định nào dưới đây?
19. Xe vận chuyển hàng nguy hiểm phải chấp hành những quy định nào dưới đây?
20. Trong đô thị, người lái xe buýt, xe chở hàng phải thực hiện những quy định nào dưới đây?
21. Việc vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô phải chấp hành các quy định nào dưới đây?
22.
23. Ký hiệu chuyên dùng nào biểu hiện hàng chuyên chở phải tránh ánh nắng mặt trời?
24.
25.
26.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *